اطلاعات تماس

20 ســال ســابــقه
رسالت، بین رشید و باقری، پلاک 208
777 30 320
777 30 321
http://www.rohabmusic.com/

مشخصات مدرسین

بهرام دست باز

1372- آغاز آموزش گیتار کلاسیک با جناب اوهانیان

1373- آموزش گیتار پاپ با جناب رافیک


1376- ادامه آموزش گیتار پاپ و کلاسیک و سلفژ و آهنگسازی با جناب سعید حبیبی

وآواز سنتی با جناب جعفر صادقیانی

1395 - تالیف و گردآوری کتاب " مرد تنهای شب "


ازسال 1380 بامدرک کاردانی موسیقی و اخذ مجوزتدریس گیتارکلاسیک ازخانه
موسیقی درآموزشگاه های موسیقی شروع به کارکرده ودرحال حاضرمدرس گیتارکلاسیک با استفاه ازکتاب مبانی فراگیری گیتارکلاسیک ،تالیف امیرجاویدان و گیتار پاپ و سلفژ با ارائه کتاب قطعاتی برای گیتاربه نام"مردتنهای شب" و جزوات خود می باشد.
پیشینه هنری
1372- آغاز آموزش گیتار کلاسیک با جناب اوهانیان
1373- آموزش گیتار پاپ با جناب رافیک
1376- ادامه آموزش گیتار پاپ و کلاسیک و سلفژ و آهنگسازی با جناب سعید حبیبی
آواز سنتی با جناب جعفر صادقیانی
1395 - تالیف و گردآوری کتاب " مرد تنهای شب "
ازسال 1380 بامدرک کاردانی موسیقی واخذ مجوزتدریس گیتارکلاسیک ازخانه
موسیقی درآموزشگاه های موسیقی شروع به کارکرده ودرحال حاضرمدرس گیتارکلاسیک
با استفاه ازکتاب مبانی فراگیری گیتارکلاسیک با تالیف امیرجاویدان و گیتار پاپ و سلفژ
باارائه کتاب قطعاتی برای گیتاربه نام مردتنهای شب و جزوات خود می باشد.
روزهای حضور
سه شنبه، پنجشنبه
بهرام دست باز

ورود به سیستم

نام کاربری :
کلمه عبور :

اطلاعات تماس

آدرس آموزشگاه موسیقی رهاب تهران پارس،رسالت،بین
رشید و باقری،پلاک 208
تلفن آموزشگاه موسیقی رهاب 021 - 777 30 320
021 - 777 30 321
0936-9632175
@rohabmusic2
0936-9632175

جدیدترین اخبار دنیای موسیقی

بازدید ها : 378,205
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی